01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

C1 - okruh cca 104 km

Partizánske  -  Brodzany  -  Krásno  -  Turčianky  -  Klátova Nová Ves  -  Bošany  -  Solčany  -  Nitrianska Streda  -  Kovarce  -  Ludanice  -  Chrabrany  -  Urmince  -  Nemčice  -  Jacovce  -  Velušovce  -  Závada  -  Duchonka  -  Kulháň  -  Zlatníky  -  Malé Hoste  -  Pochabany  -  Veľké Hoste  -  Šišov  -  Borčany  -  Rybany  -  Pravotice  -  Nedašovce  -  Ostratice  -  Nadlice  -  Chynorany  -  Žabokreky  -  Partizánske

GPX súbor

C2 - okruh cca 54 km

Partizánske  -  Žabokreky  -  Chynorany  -  Bošany ŽSR  -  Horné Chlebany  -  Solčianky  -  Norovce  -  Šišov  -  Borčany  -  Rybany  -  Pravotice  -  Nedašovce  -  Ostratice  -  Nadlice  -  Chynorany  -  Žabokreky  -  Partizánske

GPX súbor

C3 - okruh cca 27 km

Partizánske  -  Brodzany  -  Krásno  -  Nedanovce  -  Chyronany  -  Bošany ŽSR  -  Bošany obec  -  Nedanovce -  Krásno -  Brodzany -  Partizánske

GPX súbor

C4 - okruh 1 km

(detská, bez prevýšenia)

Vzhľadom na plánované a realizované rozkopávky v centre máme pripravené dve alternatívy: 
1. Námestie SNP  -  Jesenského  -  Hrnčírikova  -  kruhová križovatka pri žel. stanici  -  Námestie SNP
2. Námestie SNP  -  Februárová - Škultétyho - Makarenkova -  Námestie SNP (viď mapka)

GPX súbor

C5 - minigaluska

Orientačná vzdialenosť 10 - 11 km

Trasa C5 je vhodná pre deti s rodičmi alebo mládež. Poradie stanovíšť ani trasa nie sú presne dané. Na stanovištiach je potrebné získať všetky pečiatky, ktoré v cieli vymeníte za účastnícku medailu.