01.jpg
03.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
previous arrow
next arrow

C1 - okruh cca 108 km

Partizánske
Brodzany
Krásno
Turčianky
Klátova Nová Ves
Bošany
Solčany
Nitrianska Streda
Kovarce
Ludanice
Chrabrany
Urmince
Nemčice
Jacovce
Velušovce
Závada
Duchonka
Kulháň
Zlatníky
Malé Hoste
Pochabany
Veľké Hoste
Šišov
Borčany
Rybany
Pravotice
Nedašovce
Ostratice
Nadlice
Chynorany
Žabokreky
Partizánske

C2 - okruh cca 57 km

Partizánske
Žabokreky
Chynorany
Bošany ŽSR
Horné Chlebany
Solčianky
Norovce
Šišov
Borčany
Rybany
Pravotice
Nedašovce
Ostratice
Nadlice
Chynorany
Žabokreky
Partizánske

C3 - okruh cca 32 km

Partizánske
Brodzany
Krásno
Nedanovce
Chyronany
Bošany ŽSR
Horné Chlebany
Rajčany
Nadlice
Chynorany
Žabokreky
Partizánske

C4 - okruh 1,2 km (detský okruh)

Námestie SNP
Jesenského
Hrnčírikova
kruhová križovatka pri žel. stanici
Námestie SNP

C5 - Baťovianska minigaluska

Orientačná vzdialenosť

10 - 11 km

Trasa C5 je vhodná pre deti s rodičmi alebo mládež. Poradie stanovíšť ani trasa nie sú presne dané. Na stanovištiach je potrebné získať všetky pečiatky, ktoré v cieli vymeníte za účastnícku medailu.